A-Z

Akty stanu cywilnego

Dowody osobiste

Ewidencja Ludności (sprawy meldunkowe)

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Odpady komunalne

Planowanie przestrzenne

Podatki

Pomoc społeczna

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Świadczenia rodzinne

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec