Wniosek o wydanie książeczki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kod RWA:

6232

Wymagane dokumenty:

-Wniosek o wydanie książeczki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sporządzonym zgodnie ze wzorem załączonym na stronie lub druki do pobrania w sekretariacie Urzędu Gminy w Bolesławcu

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Bolesławcu
ul. Rynek 1
98-430 Bolesławiec
sekretariat

Opłaty:

Nie podlega.

Termin i sposób załatwienia:

Przyjmowanie od właścicieli nieruchomości wniosków na bieżąco. Załatwienie
w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku.

Inne informacje:

- właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć wniosek do Urzędu o wydanie książeczki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec