Postępowanie rozgraniczeniowe

Kod RWA:

6830

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek w formie pisemnej,
2. Odpis księgi wieczystej lub badanie księgi wieczystej,
3. Wypis z rejestru gruntów (oryginał),
4. Kopia mapy ewidencyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów:

1.  Formularz wniosku w formacie *.pdf jest dostępny w dolnej części strony internetowej lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Bolesławcu.
2.  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
•    Złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec, pok. nr. 10 w godzinach pracy urzędu,
•    Przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Bolesławcu, ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec

Opłaty:

Wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia:

• Postanowienie - do 14 dni
• Decyzja - do 30 dni
Odbiór decyzji: za pośrednictwem poczty lub odbiór osobisty

Podstawa prawna:

• Ustawa – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 520 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U.1999 Nr 45 poz. 453).

Tryb odwoławczy:

W przypadku postanowienia tryb odwoławczy nie przysługuje.
W przypadku decyzji: Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec