Zaświadczenia z rejestru mieszkańców - częściowy lub pełny odpis przetworzonych danych

Kod RWA:

5345

Wymagane dokumenty:

1.    Wiosek o wydanie zaświadczenia – wzór do pobrania poniżej.
2.    Załączniki do wniosku: 
      - dowód osobisty lub paszport wnioskodawcy,
      - dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Bolesławcu
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja ludności / Dowody osobiste
I piętro, pok nr 15

Opłaty:

- 17 zł za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wniesione  na rachunek SBL Kępno o/Bolesławiec nr 62 8413 0000 0700 0101 2000 0007,
- przypadki, kiedy wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej lub jest z niej zwolnione określa ustawa o opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.
Organ załatwia sprawę przez wydanie zaświadczenia lub wydaje decyzję odmawiającą wydania zaświadczenia.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września  2010 r. o ewidencji ludności.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  opłacie skarbowej.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

 Na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Łódzkiego w Łodzi w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Inne informacje:

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia może wystąpić wyłącznie osoba, której dane dotyczą.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec