Zaświadczenie o stanie cywilnym

Kod RWA:

5360

Wymagane dokumenty:

1. „Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym”
2. Do wglądu:
• dokument tożsamości wnioskodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Bolesławcu
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja ludności / Dowody osobiste
I piętro, pok nr 15

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  • Przesłać do urzędu drogą pocztową

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za zaświadczenie – 38,00 zł

Rachunek bankowy: SBL Kępno o/Bolesławiec nr 62 8413 0000 0700 0101 2000 0007

Termin i sposób załatwienia:

Od 7 do 10 dni roboczych.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: art. 44 ust. 1 pkt. 3, art. 49 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec