Zmiana imienia i/lub nazwiska w trybie administracyjnym - dotyczy osoby pozostającej w związku małżeńskim

Kod RWA:

5355

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska.
  2. Oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie na zmianę imienia i/lub nazwiska - złożone w obecności urzędnika stanu cywilnego,

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Bolesławcu
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja ludności / Dowody osobiste
I piętro, pok nr 15

Wymagane dokumenty wnioskodawca składa osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydaną decyzję w sprawie zmiany imienia lub nazwiska - 37,00 zł.

Rachunek bankowy: SBL Kępno o/Bolesławiec nr 62 8413 0000 0700 0101 2000 0007

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 10).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec