Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)

Kod RWA:

0000

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie).

Miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:

Do 180 dni.

Podstawa prawna:

Art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16 października 1992 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.). Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 453 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec