Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Kod RWA:

5359

Wymagane dokumenty:

Do wglądu:

  • dowody osobiste rodziców,
  • odpis zupełny aktu urodzenia jeżeli dziecko urodziło się poza Bolesławcem.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Bolesławcu
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja ludności / Dowody osobiste
I piętro, pok nr 15
  1. W chwili rejestracji sprawy załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego.
  2. Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia niezbędne jest potwierdzenie przez matkę ojcostwa dziecka.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

Podstawa prawna:

Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2082).

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje. W przypadku odmowy przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa Kierownik USC w terminie 7 dni powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem oraz matkę dziecka o przyczynach odmowy i poucza o możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec