Dokonanie zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia

Kod RWA:

0000

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie o zmianie imienia (imion).
  2. Do wglądu:
    • dokumenty tożsamości obojga rodziców.

Miejsce złożenia dokumentów:

Rodzice zainteresowani zmianą imienia (imion) dziecka mogą jedynie w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć Kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion).

Opłaty:

Opłata - 11,00 zł.

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

Podstawa prawna:

Art. 51 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Wyszukiwanie spraw

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec