Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Kod RWA:

5363

Wymagane dokumenty:

Do wglądu:

  • sentencja wyroku sądu,
  • dokument stwierdzający tożsamość.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Bolesławcu
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja ludności / Dowody osobiste
I piętro, pok nr 15

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego ustny wniosek przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Opłaty:

Opłata - 11,00 zł.
Rachunek bankowy: SBL Kępno o/Bolesławiec nr 62 8413 0000 0700 0101 2000 0007

Termin i sposób załatwienia:

Od ręki (maksymalnie do 30 dni - w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniajacego).

Podstawa prawna:

Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2082).

Kategorie

Jednostka prowadząca

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec