Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Kod RWA:

0000

Wymagane dokumenty:

Do wglądu:

  • sentencja wyroku sądu,
  • dokument stwierdzający tożsamość.

Miejsce złożenia dokumentów:

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego ustny wniosek przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Opłaty:

Opłata - 11,00 zł.

Termin i sposób załatwienia:

Od ręki (maksymalnie do 30 dni - w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniajacego).

Podstawa prawna:

Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2082).

Kategorie

Jednostka prowadząca

Wyszukiwanie spraw

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec