Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą (umiejscowienie aktu)

Kod RWA:

5353

Wymagane dokumenty:

1. „Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu urodzenia sporządzonego za granicą" lub
"Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa sporządzonego za granicą" lub
"Wniosek o wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu zgonu sporządzonego za granicą".

2. Załączniki:
• odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego - w przypadku, gdy odpis zagraniczny jest wydany na druku wielojęzycznym zgodnie z konwencją podpisaną w Wiedniu 8 września 1976 r. tłumaczenie nie jest wymagane;
• w przypadku, gdy zagraniczny akt nie posiada wszystkich danych, zawartych w polskim dokumencie, niezbędne są:
                 • w przypadku małżeństwa – oświadczenie od obywatela polskiego o noszonym nazwisku po zawarciu związku małżeńskiego, jeżeli akt zagraniczny nie określa tego nazwiska, poświadczone przez konsula, jeżeli osoba nie składa wniosku osobiście,

 

3. Do wglądu:
• dokumenty stwierdzające tożsamość

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Bolesławcu
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja ludności / Dowody osobiste
I piętro, pok nr 15

Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być:

  • osoba, której akt dotyczy,
  • inne osoby, które wykażą interes prawny lub faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

Wymagane dokumenty wnioskodawca składa w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Opłaty:

1. Za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji – 50,00 zł.
2. Za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu sprostowania – 39,00 zł.
3. Za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu uzupełnienia – 39,00 zł.

Rachunek bankowy: SBL Kępno o/Bolesławiec nr 62 8413 0000 0700 0101 2000 0007

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni.

Podstawa prawna:

Art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064).

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec