Zmiany w aktach stanu cywilnego - sprostowanie

Kod RWA:

0000

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o sprostowanie danych niezgodnych z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych (przodków), albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego.
  2. Załączniki:
    • Zagraniczny dokument stanu cywilnego oraz urzędowy przekład tego dokumentu, jeśli stanowi on podstawę sprostowania.
  3. Do wglądu:
    • dokument stwierdzający tożsamość.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Opłaty:

Za wydanie zupełnego odpisu w wyniku sprostowania aktu stanu cywilnego - 39,00 zł.

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

Podstawa prawna:

Art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec