Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa za granicą

Kod RWA:

0000

Wymagane dokumenty:

  1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą" (USC-3).
  2. Do wglądu: dokument tożsamości.
  3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

Miejsce złożenia dokumentów:

  1. Osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński poza granicami kraju zgłasza się z kompletem dokumentów, jeśli wymagane, nie wcześniej niż pół roku i nie później niż miesiąc przed planowanym terminem ślubu w celu wydania zaświadczenia.
  2. Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest przez okres 6 miesiący od daty jego sporządzenia.

Opłaty:

Za wydane zaświadczenie - 38,00 zł.

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie - do 30 dni.

Podstawa prawna:

Art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064).

Tryb odwoławczy:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Wieluniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec