Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa za granicą

Kod RWA:

5360

Wymagane dokumenty:

  1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą".
  2. Do wglądu: dokument tożsamości.
  3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Bolesławcu
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja ludności / Dowody osobiste
I piętro, pok nr 15

  1. Osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński poza granicami kraju zgłasza się z kompletem dokumentów, jeśli wymagane, nie wcześniej niż pół roku i nie później niż miesiąc przed planowanym terminem ślubu w celu wydania zaświadczenia.
  2. Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest przez okres 6 miesiący od daty jego sporządzenia.

Opłaty:

Za wydane zaświadczenie - 38,00 zł.

Rachunek bankowy: SBL Kępno o/Bolesławiec nr 62 8413 0000 0700 0101 2000 0007

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie - do 30 dni.

Podstawa prawna:

Art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064).

Tryb odwoławczy:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Wieluniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Formularze i załączniki:

Wyszukiwanie spraw

Deklaracja dostępności

Błędy i nieprawidłowości występujące na stronie internetowej należy zgłaszać na adres e-mail: aktualizacja@boleslawiec.net.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec