Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego

Kod RWA:

0000

Wymagane dokumenty:

Nie dotyczy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Znaleziony dowód osobisty należy przekazać bezpośrednio najbliższemu organowi gminy (miasta), Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej.

Opłaty:

Zgłoszenie jest wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Urząd niezwłocznie przyjmuje zgłoszenie.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1464, z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie występuje.

Inne informacje:

  1. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest zobowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy (miasta), Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczpospolitej Polskiej, który niezwłocznie przekazuje dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.
  2. Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, może również, bez zbędnej zwłoki, przekazać go posiadaczowi, który sam może zawiadomić najbliższy organ gminy (miasta) o utracie dowodu osobistego, w celu jego unieważnienia.

Kategorie

Jednostka prowadząca

Wyszukiwanie spraw

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gmina Bolesławiec